Formål

  • KFP skal varetage medlemmernes interesser gennem dialog med offentlige og private aktører for bedst mulig at understøtte rentable og stabile vilkår for vækstlagets promotere i København.
  • KFP skal arbejde for at udbrede mangfoldige og inkluderende fællesskaber i det københavnske natte- og koncertliv og skabe samfundsdebat med udgangspunkt i progressive og fællesskabsudviklende tiltag ved medlemmernes koncerter og fester.
    Den offentlige dialog kan i gangsættes gennem kuratering af talks, paneldebatter workshops mv. i samarbejde med eksterne aktører.
  • KFP skal sikre videndeling og stærkt fællesskab på tværs af organisationens medlemmer gennem sociale aktiviteter, faglige møder, interne workshops, oplæg, kurser, rejser mv. Det skal sikre at KFPs medlemmer kan udvikle og styrke deres arrangementer fagligt efter eget behov.
  • KFP skal være imødekommende og opsøgende overfor nye promotere i det københavnske vækstlag og aktivt bidrage med praktisk viden til den fremtidige generation af koncert- og festarrangører.