Om KFP

Københavns Frie Promotere varetager medlemmernes interesser gennem dialog med offentlige og private aktører for bedst mulig at understøtte rentable og stabile vilkår for vækstlagets promotere i København. Vi sidder blandt andet som repræsentant i Københavns Kommunes Advisory Board for Natteliv.

Vi arbejder aktivt for at udbrede mangfoldige og inkluderende fællesskaber i det københavnske natte- og koncertliv og har fokus på at skabe samfundsdebat gennem kuratering af talks, paneldebatter samt workshops i samarbejde med eksterne aktører.

Vi har fokus på at sikre videndeling og stærkt fællesskab på tværs af medlemmerne gennem sociale aktiviteter, faglige møder, workshops, oplæg, kurser mv. Herigennem sikres det at KFPs medlemmer kan udvikle og styrke deres arrangementer fagligt efter eget behov.

Yderligere har KFP et stærkt fokus på at være imødekommende og opsøgende overfor nye promotere i det københavnske vækstlag og ønsker aktivt at bidrage med praktisk viden til den fremtidige generation af koncert- og festarrangører.

Vedtægter

Safer Space Manifest