OM KFP AWARENESS

KFP Awareness er et uddannelses- og vidensorgan i Københavns Frie Promotere bestående af faglige konsulenter med ekspertise i skabelsen af tryggere rum, forpligtende fællesskaber og arrangøransvar.

Foreningen Københavns Frie Promotere (KFP) og dens medlemmer har været frontløbere for safer space-orienterede arrangementer i det københavnske vækstlag inden for elektronisk musik. I 2021 definerede foreningen et fælles manifest for safer space-praksisser (awareness) og værdier, som alle medlemmer som minimum skal leve op til.

Du kan finde KFPs Safer Space Manifest her

På globalt niveau er awareness-initiativer opstået mange steder i nattelivet og på klub- og festivalscenen. I Danmark ser vi ligeledes et øget fokus på at mindske diskrimination og grænseoverskridende adfærd i nattelivet – også uden for undergrundsfestmiljøet.

I KFP Awareness tager vi udgangspunkt i KFPs medlemmers faglige og praktiske ekspertise på området til at uddanne og rådgive andre festarrangører og organisationer. Vi omsætter vores viden og erfaring fra vores arrangementer til andre kontekster og vejleder organisationer i at definere deres ambitioner for skabelsen af tryggere rum og fællesskaber og uddanner personale i awareness-praksisser og -metoder.

Rapport om diskrimination og grænseoverskridende adfærd i det københavnske natteliv

KFP udgav i samarbejde med Sex & Samfund og Copenhagen Pride i juni 2023 en omfattende rapport om diskrimination og grænseoverskridende adfærd i det københavnske natteliv.

Du kan finde rapporten og læse meget mere om resultaterne og vores anbefalinger på www.tryggerenatteliv.nu

Lad os klæde din organisation på til at håndtere udfordringer med grænseoverskridende adfærd.

Jeg følte mig tryg gennem hele dagen. Jeg synes I fremlagde rigtig mange spændende pointer og vinkler og følte, der var nok tid til at gå i dybden og gribe de ting, vi fandt relevant.

Linnea

Kursusdeltager, Club Consious

Jeg lærte nogle begreber, som kan hjælpe mig med at definere den ret komplekse praksis som safer space/awareness-arbejdet kan være. (..) Det var nice at høre om forskellige måder at lave awareness-arbejde på, og få et indblik i, at det ikke er one-size-fits-all, og at alle steder har brug for sit eget præg på awareness-arbejdet.

Coco

Kursusdeltager, Club Conscious

VI TILBYDER

WORKSHOPS

Definering af strategi og fokus for jeres organisations safer space-indsats

Vi arbejder med organisationer af mange forskellige størrelser, publikumsprofiler og arrangementstilbud. Uanset hvem I er, og hvor i processen I er, vil det være gavnligt at definere en safer space-strategi for jeres organisation. Her vil I blive opmærksomme på nuancer og tiltag, som kan styrke jeres arrangementer på flere niveauer, og I kan danne jeres eget værdisæt, der giver mening for lige netop jeres type arrangementer. Gennem en workshop med skiftevis oplæg og øvelser, arbejder vi sammen mod en strategi og vision, som vil understøtte en fælles og målrettet indsats i jeres organisation med opbakning fra både fra ledelse og afviklings- og udviklingsteams.

Varighed: 5-10 timer fordelt over 1-2 dage
Målgruppe: Ledelse, driftsansvarlige, projektansvarlige og lignende nøglepersoner med kendskab til organisationen på flere niveauer og som har beslutningsmandat.

UDDANNELSE

Styrk dit awareness-korps/tryghedsteam med kompetencer inden for en række faglige praksisser

Hvad end I allerede har prøvet kræfter med at have et awareness-korps/tryghedsteam, eller I står overfor at skulle have jeres første et af slagsen, kan vi hjælpe jer med at uddanne jeres medarbejdere inden for en bred vifte af metoder, begreber og opmærksomhedspunkter.

En typisk uddannelsesdag vil indeholde emner som bl.a. konflikthåndtering, antidiskrimination og bias, skadesreduktion og omsorg for andre.

Varighed: 5-10 timer fordelt ud over 1-2 dage
Målgruppe: Awareness-medarbejdere, frivillige, awareness/safer space-koordinatorer og lignende personer, som allerede arbejder eller fremtidigt skal arbejde aktivt med awareness i driftssammenhæng.

RÅDGIVNING

Løbende opfølgning og hjælp til implementering og evaluering af jeres safer space-indsatser

Udrulning af en safer space-strategi og arbejdet med awareness er en længere process, som kræver tid og reflektion for at blive implementeret successfuldt. I vil ofte undervejs støde på komplekse udfordringer og spørgsmål, som kræver justeringer og nye overvejelser. Når vi arbejder med mennesker og deres oplevelser kan det også være emotionelt hårdt og krævende for jer som organisation. Derfor står vi klar til at hjælpe jer og tilbyder rådgivning, sparring og opfølgning på jeres indsatser, så I ikke står alene med udfordringerne.

Varighed: Løbende samarbejde, typisk på minimum 6 måneder
Målgruppe: Ledelse, driftsansvarlige, projektansvarlige, awareness-medarbejdere og lignende nøglepersoner med kendskab til udviklingen. 

OPLÆG

Er I nysgerrige på safer spaces, eller mangler du en hjælpende hånd til at overbevise dine kollegaer om, at I også bør arbejde med awareness til jeres arrangementer?

Et inspirationsoplæg vil give jer et overordnet indblik i begreber og praksisser inden for safer space og awareness, samt ekempler på hvordan det kan implementeres i forskellige organisationer. Her bruger vi ikke flere timer på at gå i dybden med emnet, men giver derimod stof til inspiration og eftertanke og forhåbentlig blod på tanden hos jer til at udforske mulighederne i jeres organisation.

Varighed: 0,5 – 2 timer
Målgruppe: Relevant for hele organisationen og kræver intet særligt vidensgrundlag eller beslutningsmandat.

TILGANG OG PRINCIPPER

RUMMELIGHED FREMFOR NULFEJLSKULTUR

Vi forstår awareness som en omsorgsfuld praksis, der er kendetegnet positivt ved skabelsen af mulighedsrum snarere end negativt ved undgåelse af fejl.

SAMSKABELSE OG FÆLLESSKAB

Vi tror på, at helheden er større end summen af dens dele, og at fælles engagement og kollektivt ansvar er afgørende i enhver forandringsproces.

STRÆBEN FREMFOR ENDEMÅL

Tryggere rum er fortløbende processer og ikke indsatser, der kan nå endeligt i mål og hakkes af. Konkrete mål kan være værdifulde som pejlemærker, men de må ikke blive sovepuder.

BREDT KRITISK PERSPEKTIV

Det er vigtigt for os at medtænke både fine nuanceforskelle og strukturelle betingelser, da vi bestræber os på ikke at banalisere eller symptombehandle problemer.

INTERSEKTIONALITET OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Vores praksisser bestræber sig på at udøve antidiskrimination og fokuserer intersektionelt på marginaliserede og minoriserede personer.

KONTAKT OS

Skal vi hjælpe dig og din organisation, eller er du blot nysgerrig på at høre mere om vores arbejde med awareness og safer spaces?
Kontakt os på awareness@k-f-p.dk

ADAM GILBERT JESPERSEN

adam@k-f-p.dk

+45 20768349

AMALIE LIND

amalie@k-f-p.dk

+45 28905029

DENISE A F GARBOV

denisegarbov@k-f-p.dK

+45 52502885

METTE MUNK

mettemunk@k-f-p.dk

+45 26819085